OBS!
Siden er under opbygning.

Kontakt:

Søren Sarup
Tlf. nr.: +4529850775
ss @ puras.dk
PROFIL | REFERENCER | YDELSER | FAKTA | JOB | KONTAKT

Vi er bygherrerådgiver og procesledere - skitserende, skabende, planlæggende og projekterende arkitekter. Vi leder ofte projektet gennem udbud, kontrahering, tilsyn og aflevering. Vi planlægger og gennemfører Drift- og vedligehold. Vi forholder os til "Hvad er?"


PURAS er en ung rådgivningsvirksomhed med fremtidsorienterede visioner, udsprunget fra og forankret i en kompleks helhedsbetragtning, hvor tillid og samarbejde forpligtiger os til en fælles interesse om at nå målet. Kulturen trækker klare linjer til den klassiske arkitekttegnestue hvor interessen for den emergente proces og helheden er dominerende frem mod indfrielsen af et bygningsmæssig behov.

Puras arbejder med en bred vifte af opgaver omhandlende bygherrerådgivning, projektudvikling, projektledelse, arkitekt rådgivning, teknisk rådgivning, projektering, projekteringsledelse, udbud og kontrahering, byggeledelse, fagtilsyn og drift- og vedligehold.

Vi trækker nødvendige specialister ind i processen og påtager os ofte rollen som dem der finder den rette vej gennem byggeriets kompleksitet. Vi er byggeriets uvildige procesleder og rådgiver. Vi bærer projektet igennem fra A til Z, fra skitse til realiseret byggeri.
Bygherrerådgiver, procesleder, tegnestue og arkitekter er vores nøgle betegnelser.

Vores kunder er: ejerforeninger, andelsforeninger, passive og aktive investorer, erhverv, private, entreprenører og offentlige.

Følgende referencer er et mindre udvalg af gennemførte projekter i kategorierne renovering, ombygning, tilbygning, nybygning og vedligehold.

Erhverv | Butik | Kontor
Villa | Fritidshus
Boligejendomme
Sport | Fritid | Skole